tirsdag, november 07, 2006

Det var ikke noe aa si paa respekten fra elevene. Da vi kom inn i klassen reiste de seg opp og hilste hoflig paa oss som en laerer skal bli hilst paa. Men da vi hadde hatt undervisning en stund merket vi at de sto fremdeles. De ventet paa ordren om aa sette seg. Hjelpen til aa viske av tavlen trengtes heller ikke aa bli spurt om.Skolen her er lagt opp til aa vaere ganske militaer. Laereren har en veldig autoritet. Med oppstilling hver morgen ved skolestart der det er aa staa i rett og paa stedet hvil. Etter aa ha sunget nasjonalsangen bar det opp til klasserommet. En elev tullet litt med en kamerat. Det kom ikke ustraffet henn. En orefik og straff som gikk ut paa aa feie gulvet.

Les mer

Ingen kommentarer: