fredag, november 23, 2007

Muang May


Skolen i Thailand er obligatorisk fra 1 – 9 klasse, de starter når de er 5 år. (usikker) Foreldrene må betale en terminavgift, som går til skolen. De betaler ikke lærerlønn. Denne avgiften varierer i forhold til statusen på skolen. Hvis det er en med høy status stiger prisen og kravene for å komme inn. Skoleuniform og annet skoleutstyr må foreldre betale utenom. Det er også vanlig (press) at elevene skal ha med lommepenger hver dag, for å kjøpe godterier osv.

Det er høyt kunnskapspress i Thailand, og det gis karakter til alle fra de går i barnehagen, altså i treårsalderen. De har også tentamener og eksamener fra starten av. En i slutten av hver termin. Disse må de bestå for å kunne gå videre. Hvis ikke, må de gå om igjen. De som går om igjen blir stemplet som treige og etter hvert dumme. Her fins ingen diagnoser som dysleksi. I skolen finner du ikke elever med noe slags handikap. Disse barna går aldri på skole.


På Muang May, skolen vi jobbet på var det 300 elever og 18 lærere. Det betyr liten oppfølging på hver elev. Undervisning er lagt opp til at alle skal lære det samme, de skal svare i plenum og alle skal være like. Selv om presset er stort, så trenger ikke lærerne å ta seg av en elev som henger etter. Lærerne underviser og så får de som vil/klarer det plukke det opp. Teorier og setninger og ord skal pugges og huskes, de har en kjapp hukommelse. Men de forstår ikke nødvendigvis det de pugger.

Respekten til lærerne på skolen er stor. Elevene bøyer seg for lærerne, (dette viser stor respekt). Det er ingen som snakker imot eller stygt til lærerne.


Les mer og se flere bilder på Hege's blogg

Ingen kommentarer: